This is a Purot.net wiki

Ryhmä 7 - Tiedote ja lupakysely huoltajille

 • Share or embed page's contents

  Sharing settings
  Embed settings


  Page sharing link
  Embed code

  oEmbed link for discovery function
  Direct oEmbed link

Huoltajille

Miten huoltajia informoidaan?

 

General Data Protection Regulation, eli GDPR, on EU:n uusi tietosuoja-asetus. Asetus korvaa ja yhtenäistää eri maiden nykyiset säännöt. Se määrittelee, miten henkilötietoja saa käsitellä EU:ssa. Virallisesti asetus tunnetaan nimellä Asetus (EU) 2016/679. EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteina ovat yksilön oikeuksien ja vapauksien vahvistaminen.

Xxx:n kunnassa/kaupungissa oppilaiden henkilötietoja käsitellään oppilashallintojärjestelmässä. Oppilashallintojärjestelmään kerätään vain opetuksen järjestämisen kannalta tarvittavat tiedot. Oppilashallintajärjestelmästä välitetään tietoa oppimisympäristöön XXXX. Tarkemmat tiedot löytyvät oppilashallintajärjestelmän tietosuojaselosteesta (linkki).

Tietojen tarkastus Wilmassa/Helmessä joka syksy (lomake auki elokuun ajan), sen jälkeen muutokset koulusihteerin/kanslistin kautta. Tiedot tallentuvat oppilashallintojärjestelmään.

Tällä kyselyllä pyydetään lupaa seuraaviin asioihin 

KYLLÄ/EI

 

Oman laitteen käyttö

- Oppilas saa käyttää omaa laitettaan koulutyössä (BYOD)

 

Valokuvaus ja videointi:

- Oppilaan valokuvaa/videokuvaa voi käyttää

koulun sisäisissä julkaisuissa (esim. luokkalehti)

koulun nettisivuilla/blogissa 

koulun sosiaalisen median tileillä (facebook, twitter) 

kunnan nettisivuilla

nimen ja kuvan julkaisukielto tiedotusvälineissä

 

Oppilaan kirjalliset työt

- Oppilaan kirjallisia töitä voi käyttää

koulun sisällä ja suljetussa sähköisessä oppimisympäristössä

kunnan sisällä

julkisesti

 

jne.

 

Koulussa käytetään seuraavia sähköisiä oppimisympäristöjä ja palveluita:

-

-

 

 

EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018 och innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Det kommer att ställas krav på nya rutiner och processer för säker hantering av register.

Kuva

Instructions: There is no content yet. You will find the editing tools on the left when hovering your mouse over this area. You can start editing by double clicking this.

Käsitekartta

Esitys

Liitetiedostot

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

BYOD - mahdollisuus ja samalla riski, jos henkilökunta käyttää omia laitteita työssä. Huomioitava ohjeistuksissa.
hponka hponka   (03.05.2018 11:00)
  Reply
1
Likers
kayttaja3

Myös aikuisopiskelijoille pitää miettiä tiedottamista.
arongas arongas   (03.05.2018 10:58)
  Reply

Haasteena tiedotus huoltajille, jotta tieto menee myös perille ja tiedot tarkistetaan.
hponka hponka   (03.05.2018 10:56)
  Reply

Mikä on hyvä työkalu suostumusten ja kieltojen hallintaan?
hponka hponka   (03.05.2018 10:55)
  Reply

Olisi hyvä päästä siihen, että suostumukset pyydettäisiin/päivitettäisiin joka syksy.
hponka hponka   (03.05.2018 10:54)
  Reply

Mites jos huoltaja purkaa suostumuksen? Siihen pitäisi olla jatkuva mahdollisuus. Olisiko paras kuitenkin, että muutokset oman opettajan kautta?
kayttaja3   (03.05.2018 10:54)
  Reply