This is a Purot.net wiki

2. Rekisteri- ja tietosuojaselosteen vaatimukset

 • Share or embed page's contents

  Sharing settings
  Embed settings


  Page sharing link
  Embed code

  oEmbed link for discovery function
  Direct oEmbed link

Tehtävä

Tehtävä:

1. Valitkaa ryhmässä yksi rekisteri- tai tietosuojaseloste ja arvioikaa, miten se täyttää GDPR:n vaatimukset.
(Ennakkotehtävää voi käyttää apuna.)

2. Kirjatkaa havainnot ja korjausehdotukset.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username