This is a Purot.net wiki

Tietosuojaseloste (markkinointi) - RYHMÄ 6

 • Share or embed page's contents

  Sharing settings
  Embed settings


  Page sharing link
  Embed code

  oEmbed link for discovery function
  Direct oEmbed link

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste (mainonta & markkinointi sekä OO kotisivu) - RYHMÄ 6

 

1. Tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste on laajennettu rekisteriseloste, jossa lisäksi informoidaan rekisteröidyn oikeuksista. Asiakirja yhdistää henkilötietolain 24 §:ssä säädetyn informointivelvoitteen edellyttämät tiedot ja henkilötietolain 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen edellyttämät tiedot. Tietosuojaseloste (ent. rekisteri- ja tietojärjestelmäseloste) on samalla rekisteriseloste ja henkilötietolain edellyttämä informointiasiakirja.

 

Rekisterinomistajaa tai muu vastuuhenkilöä pyydetään täyttämään lomake tai kertomaan vastaavat tiedot rekisterin verkkosivuilla. Kirjaamoon lähetetään täytetty lomake tai linkki verkossa olevaan rekisteristä laadittuun tietosuojaselosteeseen.

 

2. Mihin ja missä tullaan käyttämään?

 

Tulee näkymään otavanopisto.fi sivun alhaalla olevassa kohdassa Tietosuojaseloste. Koskee Otavan Opiston verkkosivuja: otavanopisto.fi, Otavan Opiston kyselyt / markkinointiviestit/haastattelut.

 

3. Tietosuojaseloste (laajennettu rekisteriseloste)

 

Laatimispäivämäärä 2.5.2018

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste. Yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja.

 

Rekisterinpitäjä

Otavan Opisto / Mikkelin kaupunki

Y-tunnus: 0165116-3

Otavantie 2B, 50670 Otava

puh. 044 794 3552

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Päivi Malinen, tietosuojavastaava

0447942228

paivi.malinen@mikkeli.fi

 

Markus Häkkinen, media ja markkinointi

0447945842

markus.hakkinen@otavanopisto.fi

 

Rekisterin nimi

Otavan Opiston markkinoinnin asiakasrekisteri

 

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyn suostumus ja/tai henkilötietolain 19 §:n 1 momentin 3 kohta. Lupa käyttää henkilön tietoja opetustehtävän hoitamiseen ja kehittämiseen, sekä koulutusten markkinointiin.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Profiloimalla asiakkaitamme, autamme heitä löytämään sisältöä, tuotteita ja palveluita, jotka saattavat kiinnostaa heitä. Otavan Opiston asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Otavan Opiston suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, markkinointikilpailuihin, uutiskirjeeseen, arvontoihin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin ja niiden kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi tai peruuttaa suostumuksensa.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja asiakkaista/ -prospekteista:

 • yhteyshenkilön tiedot (nimi, sähköpostiosoite)

 • mahdollisesti myös ikä, sukupuoli, asuinpaikka

 • rekisteröidyn itsensä antamat tai muutoin hänen suostumuksellaan kerätyt lisätiedot (kuten esimerkiksi kiinnostuksen kohteet, medioiden käyttö)

 • Otavan Opiston henkilöstö

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään erilaisien kyselyiden, markkinointikilpailujen, -kampanjoiden, arvontojen avulla tms. rekisteröitymisen/ilmoittautumisten yhteydessä tai muulla vastaavalla tavalla (esimerkiksi evästeitä käyttämällä) rekisteröidyltä itseltään tämän suostumuksella. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista luetteloista ja rekistereistä sekä yritysten verkkosivuilta tai muista julkisista tai yksityisistä lähteistä.

 

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ei ole sallittu.

 

Rekisterin suojaus

Järjestelmän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeudet on rajattu Otavan Opiston viestintää hoitaville henkilöille.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tapahtuman yhteydessä rekisteröidyn tulee todistaa henkilöllisyytensä.

 

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Eventilla ja sinne täppä, että saako tietoja käyttää suoramarkkinointiin
kayttaja2   (03.05.2018 10:28)
  Reply
1
Likers
hponka

Esimerkiksi Eventilla on henkilötietojen käsittelijä teille?
hponka hponka   (03.05.2018 10:27)
  Reply

Heitän tänne AC.:ssa tulleen kysymyksen: Jos palvelu ei sijaitse meidän omilla palvelimilla, niin onkos palvelimien/palvelun tarjoaja silloin myös tietojenkäsittelijä?
anonymous   (03.05.2018 10:27)
  Reply

Mitä kautta rekisteri syntyy? Kerättänkö tietoja muuta kautta esim. kotisivuilta?
kayttaja2   (03.05.2018 10:24)
  Reply

Oletteko huomioineet tietojen luovutuksen kohdassa mahdolliset henkilötietojen käsittelijät?
hponka hponka   (03.05.2018 10:21)
  Reply

Olisiko fiksua laittaa tietosuojaseloste asiayhteyteen? Esim. kurssi-ilmoittautuminen, kilpailu ?
kayttaja2   (03.05.2018 10:20)
  Reply

Henkilötietolain ja GDPR:n käsitteiden vastaavuus (sama merkitys):
Rekisteriseloste = seloste käsittelytoimista
Tietosuojaseloste = rekisteröidyn informointi henkilötietojen käsittelystä ja oikeuksista
hponka hponka   (03.05.2018 10:18)
  Reply