This is a Purot.net wiki

Ryhmä 3: Vaikutustenarviointi

 • Share or embed page's contents

  Sharing settings
  Embed settings


  Page sharing link
  Embed code

  oEmbed link for discovery function
  Direct oEmbed link

Linkki ryhmätyöhön vaikutustenarvioinnista

Linkki ryhmätyöhön

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Vaikutustenarvioinnin tarkistaminen / teko uudestaan, kun tietojärjestelmiin tulee muutoksia ja päivityksiä.
hponka hponka   (03.05.2018 10:42)
  Reply

Kun käytön päättyessä uloskirjautuminen unohtuu, pääsee seuraava oppilas edellisen tietoihin ja tunnuksella puuhaamaan. Tämä on haaste etenkin yhteiskäyttölaitteilla.
anonymous   (03.05.2018 10:41)
  Reply

Kertakirjautuminen -> pääsynhallinta -> kun opiskeluoikeus päättyy, voidaan poistaa master-käyttäjätietokannasta, jolloin opiskelija ei pääse järjestelmiin ja käyttäjätiedot poistetaan eri järjestelmistä.

Tämä hyvä testata myös käytännössä: poistuuko ne tiedot, joiden pitääkin?
hponka hponka   (03.05.2018 10:39)
  Reply

Elinikäinen oppiminen -> oppimista tapahtuu muissakin tilanteissa ja ympäristöissä kuin koulussa. Hyvä ja validi pointti!
hponka hponka   (03.05.2018 10:36)
  Reply

Oppijoiden henkilökohtaiset tunnukset ovat nykyään opetuksessa välttämättömiä nimenomaan tietosuojan (tunnistamisen ja seurannan) vuoksi.
hponka hponka   (03.05.2018 10:36)
  Reply

Kuhunkin tietojärjestelmään siirretään vain ne tiedot, jotka ovat ko. järjestelmän käyttötarkoituksessa tarpeellisia.
hponka hponka   (03.05.2018 10:34)
  Reply

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi -> jos korkea riski, pitää tehdä.

Tietosuojavaltuutetun ohje:
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/eun...
hponka hponka   (03.05.2018 10:31)
  Reply