This is a Purot.net wiki

Ryhmä 3: Vaikutustenarviointi

 • Share or embed page's contents

  Sharing settings
  Embed settings


  Page sharing link
  Embed code

  oEmbed link for discovery function
  Direct oEmbed link

Linkki ryhmätyöhön vaikutustenarvioinnista

Linkki ryhmätyöhön

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](http://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Vaikutustenarvioinnin tarkistaminen / teko uudestaan, kun tietojärjestelmiin tulee muutoksia ja päivityksiä.

Kun käytön päättyessä uloskirjautuminen unohtuu, pääsee seuraava oppilas edellisen tietoihin ja tunnuksella puuhaamaan. Tämä on haaste etenkin yhteiskäyttölaitteilla.
anonymous   (03.05.2018 10:41)
  Reply

Kertakirjautuminen -> pääsynhallinta -> kun opiskeluoikeus päättyy, voidaan poistaa master-käyttäjätietokannasta, jolloin opiskelija ei pääse järjestelmiin ja käyttäjätiedot poistetaan eri järjestelmistä.

Tämä hyvä testata myös käytännössä: poistuuko ne tiedot, joiden pitääkin?

Elinikäinen oppiminen -> oppimista tapahtuu muissakin tilanteissa ja ympäristöissä kuin koulussa. Hyvä ja validi pointti!

Oppijoiden henkilökohtaiset tunnukset ovat nykyään opetuksessa välttämättömiä nimenomaan tietosuojan (tunnistamisen ja seurannan) vuoksi.

Kuhunkin tietojärjestelmään siirretään vain ne tiedot, jotka ovat ko. järjestelmän käyttötarkoituksessa tarpeellisia.

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi -> jos korkea riski, pitää tehdä.

Tietosuojavaltuutetun ohje:
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/eun...