This is a Purot.net wiki

2. Rekisteri- ja tietosuojaselosteen vaatimukset

 • Share or embed page's contents

  Sharing settings
  Embed settings


  Page sharing link
  Embed code

  oEmbed link for discovery function
  Direct oEmbed link

Tehtävä

Tehtävä:

1. Valitkaa ryhmässä yksi rekisteri- tai tietosuojaseloste ja arvioikaa, miten se täyttää GDPR:n vaatimukset.
(Ennakkotehtävää voi käyttää apuna.)

2. Kirjatkaa havainnot ja korjausehdotukset.

Rekisteriseloste / seloste käsittelytoimista

Tietosuojavaltuutetun ohje:

http://tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus/ohjeitarekisterinpitajalle/selostekasittelytoimista.html

Tietosuojavaltuutetun mallipohja rekisterinpitäjälle:

http://tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/lomakkeet/T9VSTMX2N/Mallipohja_rekisterinpitajalle.xlsx

Tietosuojaseloste / informointivelvoitteen edellyttämät tiedot

Tietosuojavaltuutetun ohje:

http://tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus/ohjeitarekisterinpitajalle/informointikaytannot.html

Tietosuojavaltuutetun listaus kerrottavista asioista: 

http://tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/4dCR8ypl9/Informointivelvoitteen_edellyttamat_tiedot.pdf

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](http://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username