This is a Purot.net wiki

Sisäinen ohjeistus henkilötietojen käsittelylle

 • Share or embed page's contents

  Sharing settings
  Embed settings


  Page sharing link
  Embed code

  oEmbed link for discovery function
  Direct oEmbed link

Ohjeistus kouluille

Työkalut koululle

Tekstisisältö

Instructions: There is no content yet. You will find the editing tools on the left when hovering your mouse over this area. You can start editing by double clicking this.

Kuva

Instructions: There is no content yet. You will find the editing tools on the left when hovering your mouse over this area. You can start editing by double clicking this.

Käsitekartta

Esitys

Liitetiedostot

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](http://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Systemaattisuus ja selkeä rakenne tärkeä näissä asioissa. Ei saa olla tietyn avainhenkilön kontolla.

Tämä oli mielenkiintoinen. Tietoturva- ja tietosuojatalkoot laajalla rintamalla hyvä idea.

Kuka kantaa vastuun TVT-vastaavien kouluttamisesta? Mistä he saavat ohjeet ja tiedon siitä, mitkä ovat kunnassa ns. sallittuja tai suositeltuja sovelluksia?
anonymous   (03.05.2018 09:15)
  Reply

Koulun TVT-vastaavalle ohjeistusvastuu liittyen sovellusten ja ohjelmien käyttöön opetuksessa

Tietosuojasta vesopäivä - hyvä idea!

Valmistautuminen tietopyyntöihin, esim. tarkastusoikeus. Julkisuuslain huomiointi myös.

Haasteena kertakirjautumisten kautta tulevien oikeuksien hallinta GDPR:n näkökulmasta.

Huomio: liian laajat oikeudet järjestelmien pääkäyttäjillä. Miten voidaan ratkaista, jos kyseessä on pieni kunta ja laajat vastuualueet?

Koulutusta henkilökunnalle: https://www.navicre.fi/tuotteet/

Eli tänne voi laittaa kommentteja ja kysymyksiä ryhmälle :)